Kreativitet och regler

Sofia

Läste en artikel om artisten Markus Krunegård i SJs tidning Kupé på väg hem från konferens på Linköping universitet. I intervjun säger han  "det är så lätt att man, precis som med musik eller vad man nu håller på med, kategoriserar och bygger regelverk och så blir man låst där. Och så får man kämpa lika länge för att slå sig fri från det. Så huruvida det korrekt eller rätt eller vackert, det spelar verkligen ingen roll. Jag tycker det är jättekul med språk bara."

Det verkar finnas en koppling mellan kreativa flöden och rädslan av att känna sig låst till regler. Kanske rädslan för att kreativiteten slutar där reglerna och kategoriserandet börjar? Men samtidigt, behövs inte regelverket för att ge utrymme för kreativiteten?

Som ingenjör och doktorand inom produktutveckling jobbar jag hela tiden i gränslandet mellan kreativitet och regelverk. I det yttersta får man förhållande sig till regelverket "fysikens lagar". Men mer produktspecifika regelverk begränsar också. Jag tror det är i gränslandet mellan kreativitet och regelverk som man börjar prata om innovation.

Jag har alltid försökt balansera mina kreativa intressen med mina mer vetenskapliga intressen. Många gånger stått inför valet om jag ska lyssna på min kreativa ådra eller min logiska. Valde till slut den logiska yrkesmässigt, ingenjör. Inte förrän nu på doktorandnivå börjat förstå och till fullo leva KTH:s slogan "Vetenskap och konst".

För om ni visste vilken hjälp jag har av vår konst i mitt nyvarande yrke. Metodiken, samarbetet, tryggheten att det blir bra till slut, orädslan, nyfikenheten, att lita på processen, testandet och skapandet. Allt det där jag och mamma utforskat tillsammans i det mjuka och följsamma materialet textil.

Så, precis som Krunegård, huruvida det är korrekt eller rätt eller vackert, så spelar det verkligen ingen roll. Vi tycker det är jättekul med broderi bara. Vi testar olika regelverk varje gång som hjälper oss utmana oss själva. Och, om det görs på rätt sätt, är regelverk och begränsningar ett otroligt effektivt sätt att skapa kreativitet på.